8 Augustā , Pirmdiena
Īpašā sadaļa :

Biljarda spēļu noteikumi

Īpašā sadaļa » Noderīgi

Palielināt Samazināt 12 Jūn 2010 , 14:10

Biljarda spēļu noteikumi

Biljards (no franču: billard; bille — bumba) ir spēle ar bumbiņām uz speciāla galda ar 6 atverēm malās. Biljardā ar koka kiju bumbiņas jāiesit atverēs. Bieži to vajag darīt noteiktā secībā, kas ir atkarīgs no paveida.

Biljardam ir vairāki paveidi:


SNŪKERS

"Snooker" spēlē ar 22 bumbām - 15 sarkanās, 6 krāsainās un 1 baltā "sitamā" bumba. "Snookeru" pie viena galda var spēlet ne tikai divi, bet arī vairāki spēlētāji. Secības princips vienkāršs - ja sitiens nenes punktus, tad tas pāriet nākamajam spēlētājam.

Bumbu vērtība

Krāsainajām bumbām vērtību nosaka pēc krāsas: 15 sarkanās bumbas, pa vienam punktam katra, dzeltenā - 2 punkti, zaļā 3 punkti, brūnā - 4 punkti, zilā -5 punkti, rozā - 6 punkti, melnā -7 punkti.

Ar balto bumbu izdara sitienus.

Spēles uzsākšana
Lai izsistu piramīdu, balto bumbu drīkst novietot jebkurā vietā "mājas" zonā. Ar pirmo sitienu drīkst izsist tikai sarkano bumbu, ja spēlētājs aizķer citas krāsas bumbu, viņam tiek ieskaitīts sods aizķertās bumbas vērtības lielumā. Ar pirmo sitienu ir svarīgi ne tikai izjaukt piramīdu, bet arī pēc iespējas tālāk aizsist balto bumbu, lai radītu sarežģītāku situāciju nākamajam spēlētājam.

Spēles gaita
Bumbas var sist jebkurā lūzā. Par sarežģītu sarkano bumbu spēlētājs saņem vienu punktu, un viņam ir tiesības sist pa jebkuru citu krāsaino bumbu (tā sauc visas bumbas izņemot sarkanās un balto). Ja pirmais spēlētājs ir pārliecināts, tad viņš var iedzīt vienu sarkano, otru, un tad krāsaino. Stingri jāatceras, ka pirms katras krasainās bumbas jāiesit viena sarkanā. Dažkārt biljarda meistari mēdz sarežģīt noteikumus, ka pēc sarkanās drīkst izspēlēt tikai krāsaino bumbu.

Iesistās sarkanās bumbas no spēles tiek noņemtas. Līdz tam brīdim, kamēr uz galda ir sarkanās bumbas, krāsainās bumbas drīkst iesist brīvā secībā, tikai katru reizi pirms krāsainās iesitot sarkano. Iesistās krāsainās bumbas šajā stadijā tiek noliktas atpakaļ uz galda tajās vietās , kur atradās spēles sākumā. Var gadīties, ka šī vieta jau ir aizņemta ar kādu citu bumbu, tad krāsaino bumbu novieto pašā augšējā punktā. Ja iesista zaļā bumba un tās vietā atrodas sarkanā , tad zaļo bumbu novieto melnās vietā, bet, ja arī tur ir kāda cita bumba, tad zaļo novieto rozā vietā utt.

Spēles pirmā daļa beidzas, kad visas sarkanās bumbas ir iesistas. Tagad noteikumi attiecībā pret krāsainajām bumbām kļūst stingrāki: tās jāliek lūzā to vērtības secībā sākot no dzeltenās. Iesitot dzelteno, jāsit zaļā, tad brūnā, zilā, rozā un melnā. Šādā veidā iesistās bumbas spēlē vairs nepiedalās. Protams, ja spēlētājs izdarījis kļūdu un iesitis nepareizo bumbu, bumba tiek novietota iepriekšējā pozīcijā.

Spēle pietuvojas noslēgumam, kad uz galda palikušas tikai divas bumbas: melnā un baltā. Gadās, ka spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad visu izšķir melnās bumbas septiņi punkti. Kad iesista melnā bumba vai izdarīta kļūda spēle beidzas. Reti, bet iespējams neizšķirts. Šajā gadījumā tiek atkārtoti izspēlēta melnā bumba. Melnā bumba tiek novietota savā vietā un pa to sit no "mājas". Skaisti spēlējot var ne tikai iesist bumbas, bet arī manevrēt pa visu laukumu ar balto bumbu, lai nostādītu pretinieku sarežģītā situācijā - "snookers". Tā ir pozīcija, kad pretiniekam ir sarežģīti vai pat neiespējami trāpīt pa atļauto bumbu. Vienīgās izredzes ir izdarīt trāpīgu borta sitienu. Spēcīgie biljardisti var likt baltajai bumbai iet ne tikai taisni, bet arī pa līkni.

Kļūdas
Minimālais sods, kas tiek tiek piešķirts ir četri punkti.

To var dabūt par pieskaršanos bumbai ar kiju, izņemot tās galiņu. Gadās, ka spēlētājs aizsit garām bumbai, bet tā vēl tikai pusbēda: šī bumba atsitoties no borta aizskar citu bumbu, kuru nedrīkst izspēlēt.

Ja baltā bumba iekrīt lūzā, pat tad, ja pēc iesistās bumbas, tiek piemērots sods četri punkti. Piemērojot sodu, tiek ņemta vērā bumbas vērtība, kuru vajadzēja izspēlēt, vai arī bumbas vērtība, kura tika izspēlēta nepareizi. Pēc noteikumiem piemēro augstāko punktu skaitu. Tāpēc, ja bija pareizi izspēlēta sarkanā bumba vai dzeltenā, vai zaļā, vai brūnā, bet baltā bumba iekrita lūzā, tad jānoraksta četri punkti. Bet, ja šāda situācija būs ar melno bumbu, tad tiks norakstīti septiņi punkti. Ja jāsit, piemēram, pa brūno bumbu un spēlētājs izdara pareizu sitienu pa to, bet lūzā ieripo cita bumba, punkti netiek norakstīti, bet iesistā bumba tiek atlikta savā vietā.

Ja bija izveidota situācija "snooker", bet spēlētājam ieskaitīta kļūda, nākamajam spēlētājam ir tiesības izsludināt "brīvo bumbu" - jebkuru bumbu uz galda var aizvietot ar to, kura izrādījusies aizsegta.

P.S.
Profesionāliem spēlētājiem partija aizņem apmēram 20 minūtes, amatieri spēli beidz apmēram 30 minūtēs. Augstas klases biljardisti cenšas savākt sērijā 100 punktus. Lielākās sērijas var savākt spēles sākumā, kad ir daudz sarkano bumbu un krasainās var uzlikt vairākas reizes. Pieredzējuši spēlētāji ir aprēķinājuši, ka var sērijā savākt 147 punktiem, bet jau lai savaaktu 100 punktus ir nepieciešama zināma meistarība.


KRIEVU BILJARDS


Krievu biljardam pavisam ir ap četrdesmit paveidu. Tāpēc Krievijas Nacionālajā Biljarda sporta federācijā 1994 gadā. apstiprināja vispārējos spēles noteikumus.
Sitiens pa bumbu
Sitiens jāveic ar kijas uzgaļa priekšējo daļu tās šķērsass virzienā. Tajā laikā vismaz vienai kājai jābūt pie grīdas. Citā veidā viekti sitieni tiek sodīti.
Pirmā sitiena izloze
Pirmā sitiena tiesības tiek izlozētas.Spēlētāji nostājas galda garenass abās malās un veic sitienus no "mājas" galda garenvirzienā pret tālāko bortu. Uzvar tas , kura bumba atsitoties pret to, apstājas tuvāk tuvākajam bortam.
Izloze tiek automātiski zaudēta, ja bumba nesasniedz tālāko bortu, ieiet pretinieka pusē, iekrīt lūzā. Ja noteikumus pārkāpuši abi spēlētāji, jeb bumbas nostājušās vienādā attālumā no borta, izloze tiek atkārtota. Izlozes uzvarētājs drīkst pats veikt pirmo sitienu vai arī atdot to pretiniekam. Pārējās partijās sāk secībā. Pirms izšķirošās partijas izlozi jāatkārto.
Bumbu izvietojums
Pirms spēles sākuma piecpadsmit bumbas ar trisstūra palīdzību tiek novietotas ar virsotni pret aizmugurējo atzīmi un pamatni paralēli īsakajam bortam.
Sākuma sitiens
Izdarot šo sitienu aizliegts iznest ķermeni ārpus garākā borta iekšējās malas pagarinājuma līnijas, kā arī novietot sarkano bumbu ārpus "mājas" līnijas.
Sarkanā bumba skaitās ievadīta spēlē, ja tai ir uzsists ar kijas uzgali. Spēlējot "no rokas", bumbas, kuras iesistas pretējos stūros un citās lūzā tiek ieskaitītas.
Iesistās bumbas
Bumbas skaitās iesistas, ja tās pareiza sitiena rezultātā iekrīt lūzā. Bumba , kura atsitas no lūza atpakaļ uz galda paliek spēlē. Ja bumba tiek ar nodomu ripināta pa bortu un iekrīt lūzā, tā tiek izlikta laukumā, saskaņā ar konkrētas spēles noteikumiem, un sods netiek piemērots.
''Izlekušās'' bumbas
Bumba skaitās izlekusi no laukuma, ja sitienā rezultātā tā nonāk uz apmales vai uz grīdas. Bumba paliek spēlē, ja tā atsitas pret kādu biljarda galda piederumu (lampu, bortu) nonāk atpakaļ laukumā. Savukārt ja bumba pa ceļam aizskar kādu citu priekšmetu (apģērbu, krītu, kiju), tā skaitās izlekusi.
Izlekušās bumbas novieto uz galda saskaņā ar konkrētās spēles noteikumiem un sods netiek piemērots.
Ja pār bortu pārlec sarkanā bumba, spēlētājam pienākas sods, bet iesistās bumbas neieskaita.
Bumbas stāvoklis
Bumbas stāvoklis tiek noteikts pēc tās centra. Bumba, kura stāv uz "mājas" līnijas, skaitās ārpus mājas.
Sitiena sākums un beigas
Sitiens sākas brīdī, kad kijas uzgalis saskarās ar sarkano bumbu un beidzas brīdī, kad visas bumbas ir apstājušās uz galda virsmas. Bumba , kas griežas uz vietas tiek uzskatīta par kustīgu.
Sitiens pa tuvāk stavošo bumbu
… (ne vairāk kā 1/2 bumbas rādiusa) vai arī par bumbu, kas saskaras ar sarkano bumbu, jāizpilda 45 grādu leņķī no centru līnijas vai arī tā, lai sarkanā bumba pēc sitiena apstātos, atripotu atpakaļ vai aizripotu sānis, nešķērsojot soda līniju. Par nepareizu sitienu spēlētāju soda.
Pretinieka iestāšanās spēlē
Pretinieks stājas spēlē, kad iepriekšējā sitiena rezultātā nav iesista neviena bumba jeb ir nopelnīts sods.
Sodi
Sodus piemēro sekojošos gadījumos:
* ja sarkanā bumba nepieskaras nevienai citai bumbai;
* ja sarkanā bumba sitiena rezultātā izlec aiz borta;
* ja veikts sitiens, nesagaidot iepriekšējā beigas;
* ja sitiena brīdī neviena spēlētāja kāja nav bijusi pie grīdas;
* pieskaršanašanās pie bumbām pirms sitiena ar apģērbu, kiju, roku utt.;
* ja veikts nepareizs sitiens pa sarkano bumbu;
* ja veikts nepareizs sitiens pa tuvāk stāvošo bumbu;
* ja sitot pa tuvāk stāvošo bumbu spēlētājs kavē kijas uzgaļa kontaktu ar sarkano bumbu, vai arī cenšas pastumt sarkano bumbu un bumbu vienlaicīgi;
* dubultsiets, kad kijas uzgalis divreiz saskaras ar sarkano bumbu;
* ja veikts sitiens ar uzspiešanu, iespiežot sarkano bumbu starp bortu un bumbu;
* ja sitot"no rokas" no "mājas" sarkanā bumba aizskar kādu 'mājas" zonā atrodošos bumbu;
* ja veikts sitiens bez sarkanās bumbas("Piramīda" un "Maskavas");
* ja sarkanā bumba iekrīt lūzā ("Piramīda");
* pie nepareizas atspēlēšanās("Amerikanka");
* ja sitot "no rokas" spēlētājs izliek sarkano bumbu ārpus "mājas" līnijas, vai arī iznes ķermeni ārpus garākā borta iekšējās malas pagarinājuma vai arī sit no pretējā borta;
* par iekjaušanos pretinieka spēlē.
Ja viena sitiena laikā iegūti vairāki sodi, tad piemērots tiek viens.
Bumbas, kuras iesistas, pārkaāpjot noteikumus, tiek liktas atpakaļ uz galda saskaņā ar konkrētās spēles noteikumiem.


PŪLS


1. Sākuma stāvoklis

Uz galda atrodas 16 bumbas:

* 1 balta,
* 1 melna,
* 7 viena veida - pilnīgi nokrāsotas,
* 7 otra veida - ar baltiem sāniem.

Visas bumbas, izņemot balto, tiek novietotas trijstūrī, ievērojot sekojošus nosacījumus:

* melnā bumba atrodas punktā 2;
* B1 un B2 noteikti ir atšķirīgu veidu bumbas;
* nevienā trijstūra malā nedrīkst būt visas viena veida bumbas;
* Baltā bumba atrodas uz līnijas L.

2. Pirmais sitiens

Pirmo sitienu izlozē starp diviem spēlētājiem un veic ar balto bumbu pa bumbām, kuras novietotas trijstūrī, pie kam spēlētājs to izdara, atrodoties priekšējā zonā.

Pirmais sitiens skaitās izdarīts, ja bumbas ir izsistas no sākumstāvokļa un vismaz divas, neskaitot balto bumbu, ir pieskārušās bortam vai arī kāda bumba ir iesista kabatā. Ja tas nav noticis, tad pretinieks drīkst turpināt spēli no esošā stāvokļa
vai arī novietot bumbas trijstūrī un sākt spēli no jauna.

3. Bumbu izvēle

Bumbu izvēle notiek pēc pirmā sitiena izdarīšanas. Spēlētājs izvēlas tās grupas bumbas, kuras viņam sķiet izdevīgākas. Izdarot izvēli, drīkst izmantot jebkura veida kombināciju, lai nekļūdīgi iesistu pirmo izvēlēto bumbu norādītajā kabatā. Izvēle ir notikusi tad, kad spēlētājs ir iesitis pirmo norādīto bumbu. Pēc tam spēlētājs sit tikai izvēlētās grupas bumbas.

4. Spēle

* Spēles laikā visi sitieni tiek izdarīti tikai ar balto bumbu. Sitienu var izpildīt no jebkuras galda puses, no punkta, kurā baltā bumba apstājusies pēc iepriekšējā sitiena, izņemot sitienus "no rokas”. (skatīt p.5. "Sodi un kļūdas”).
* Pirms katra sitiena spēlētājam ir jāpiesaka, kuru bumbu un kurā kabatā viņš sitīs.
* Ja spēlētājs neiesit nevienu savas grupas bumbu vai arī pieļauj kļūdu jeb sodu, tad sitiens pāriet pie pretinieka.
* Melnā bumba jāsit pēdējā - pēc tam, kad iesistas visas savas bumbas. Pirms sitiena pa melno bumbu spēlētājam jāpiesaka, kurā kabatā viņš to sitīs. Tas jādara katru reizi, kad tiek sists pa melno bumbu, līdz pat spēles beigām. Var pieteikt jebkuru kabatu, arī to, kuru iepriekšējā sitienā ir pieteicis pretinieks.
* Spēle ir uzvarēta, ja spēlētājs bez soda vai kļūdas iesit melno bumbu pēc tam, kad ir iesistas visas savas grupas bumbas.

5. Sodi un kļūdas

Sods - stāvoklis spēlē, kad sitiena tiesības pāriet pie pretinieka un viņš var izpildīt "sitienu no rokas” , t.i., novietojot balto bumbu jebkurā brīvajā vietā uz laukuma.

Sods ir, ja:

* baltā bumba vispirms pieskaras pretinieka bumbai vai melnajai bumbai;
* baltā bumba nepieskaras nevienai bumbai;
* baltā bumba iekrīt kabatā vai atstāj laukumu (arī pirmā sitiena laikā);
* spēlētājs ar roku, kiju vai apģērbu pieskaras jebkurai bumbai, kas atrodas uz laukuma.

Kļūda - stāvoklis spēlē, kad sitiena tiesības pāriet pie pretinieka, bet sitiens jāizpilda no vietas, kur apstājusies baltā bumba.

Kļūda ir, ja:

* norādītā bumba tiek iesista nevis pieteiktajā, bet gan jebkurā citā kabatā;
* kāda bumba (izņemot balto vai melno) pārkrīt pāri galda malai; pārkritušo bumbu novieto pie tā borta malas vidū, pār kuru tā pārkritusi.

6. Spēle ir zaudēta, ja:

* melnā bumba spēles laikā pārkrīt pāri malai vai priekšlaicīgi tiek iesista kabatā (tas neattiecas uz pirmo sitienu);
* melnā bumba tiek iesista citā kabatā, nevis tajā, kurā paziņots;
* iesitot melno bumbu, izdarīta kļūda vai sods.

Ja vēlies nobalsot par šo rakstu, sūti SMS ar tekstu

TXT BALSS

uz numuru

1897


Nobalsots 3958 reizes


Maksa (0,36 LVL) ir pievienota telefona rēķinam vai atrēķināta no priekšapmaksas kartes.
Atbalsts: +37129469896 | zinuspice@gmail.com | Piedāvā fortumo.lv
IESKATIES!

Materiāls publicēts sadarbībā ar vietni

Ievietots : 12 Jūnijā 2010

Skatīts : 11874 reizes

Avots : http://8ballclub.ucoz.lv/forum/7

Birkas : snūkers, NOTEIKUMI, bumbiņas, biljards, spēļu, pūls, spēles, Pool, biljarda, Snooker

(2 Balsis)
"Ziņu Spice" rekomendē
 • Jā vai nē solārijam?

 • Dārza darbi aprīlī

 • CSDD šogad uzsāk jaunu Līgo akciju "Izguli reibumu"

Komentāru pagaidām nav. Esi pirmais !
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Ziņu Spice neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Ziņu Spice patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju, kā arī dzēst neatbilstošos komentārus.
Komentāru noformēšana

Atkārtošanās brīnumam nozīmē nāvi. Tas tiek pārvērsts par ikdienišķu parādību.
-- Švēbels

DJ Bacon Līgo Tusiņš 2021

 • Visi aktuālie video
 • 8 Augustā vēsturē

  Uz kā gatavojat ēst savās mājās?
  Atbildes: 75
  Ārstniecības augi Latvijā | Пик известий | Tiek izmantotas uCoz tehnoloģijas | Katalogs | Kinofilm@LV