"Pieņemtie grozījumi sniegs būtiskus uzlabojumus OCTA sistēmā, no kā ieguvēji būs primāri jau transportlīdzekļu īpašnieki, kā arī citas, ceļu satiksmes negadījumā cietušās puses – gājēji un riteņbraucēji. Vienlaikus jāuzsver, ka kaut arī Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā, vēl ir liels darbs darāms pie grozījumu ieviešanas dzīvē. Piemēram, attiecībā uz Tiešā zaudējumu regulēšanas sistēmu, būs nepieciešams laiks, kamēr tiks izveidota vienota norēķinu sistēma, kas ļaus apdrošinātājiem kārtot savstarpējos maksājumus, lai ceļu satiksmes negadījumā cietušie varētu saņemt kompensāciju pie sava apdrošinātāja. Taču kā atskaites punkts – pieņemtie grozījumi ir būtisks solis OCTA sistēmas pilnveidošanā," komentē LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Jāapdrošina arī mopēdi

Atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) direktīvām, OCTA likumā ir ietverti grozījumi, kuri paredz, ka pēc grozījumu stāšanās spēkā arī mopēdiem un specializētiem tūrisma transportlīdzekļiem būs nepieciešama OCTA.

Iespējams saņemt atlīdzību pie sava apdrošinātāja

OCTA likumā ir ietverta norma, kura pēc brīvprātības principa ļaus apdrošinātājiem pievienoties Tiešā zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēmai, kura paredzēs, ka cietušā transportlīdzekļa īpašnieks varēs saņemt atlīdzību pie sava apdrošinātāja. Tādējādi turpmāk apdrošinātāji būs spiesti konkurēt ne tikai ar piedāvāto cenu, bet arī pakalpojumu kvalitāti.

Zaudējumu atlīdzināšana ieskaitot PVN – tikai pakalpojuma saņemšanas gadījumā

OCTA likumā ir iestrādāti arī vairāki regulējumi, saistīti ar atlīdzību izmaksām. Turpmāk atlīdzība ar PVN tiks maksāta tikai tajos gadījumos, ja būs saņemts pakalpojums. Ja cietušais vēlēsies saņemt atlīdzību par transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem skaidrā naudā, atlīdzība tiks izmaksāta bez PVN.

"Nereti cietušais saņemto kompensāciju novirza nevis transportlīdzekļa remontam, bet gan citu izdevumu segšanai. Tādējādi transportlīdzeklis paliek neremontēts un, ar to turpinot piedalīties ceļu satiksmē, automašīnas vadītājs apdraud ne tikai sevi, bet arī apkārtējos. Ja transportlīdzekļa īpašnieks tomēr būs veicis automašīnas remontu un varēs uzrādīt dokumentus par saņemto pakalpojumu, tad tiks atlīdzināta arī PVN daļa", skaidro Stengrevics.

Pret negadījumu izraisītāju, kura transportlīdzeklis būs aprīkots ar ziemas sezonai neatbilstošām riepām, varēs vērsties ar regresa prasību

Izmaiņas OCTA likumā turpmāk paredzēs, ka apdrošinātājs varēs iesniegt regresa prasību pret CSNg zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā — līzinga ņēmēju, ja transportlīdzeklis bijis aprīkots ar riepām, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām sezonālajām prasībām attiecīgajā gadalaikā, un CSNg nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu.

Saskaņotais paziņojums jāiesniedz 10 dienu laikā

Šobrīd spēkā esošajā OCTA likumā tiek definēts, ka ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām informācija par notikušā apstākļiem pēc konkrētā apdrošinātāja vai LTAB pieprasījuma jāsniedz "tiklīdz tas iespējams", nedefinējot konkrētu laika termiņu, kas rada nenoteiktību un dažādas konflikta situācijas. Grozījumi OCTA likumā paredz, ka turpmāk informācija par CSNg būs jāiesniedz desmit dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma dienas.

Izskatot budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmumu atbalstīt likuma grozījumus, Saeima 3.lasījumā pieņēma izmaiņas likumā, kuras stāsies spēkā pēc tam, kad Valsts prezidents izsludinās likuma grozījumus.