2 Oktobrī , Svētdiena
Dzīve :

Piecas mīlestības valodas

Dzīve » Dažādi (D)

Palielināt Samazināt 20 Mar 2011 , 18:27

Piecas mīlestības valodas

Apliecinājuma vārdi

Iemīlēšanās un mīlestība nav viens un tas pats. Īsta mīlestība nevar sākties tik ilgi, kamēr iemīlēšanās nav beigusies. Lieta tajā, ka iemīlēšanās nav gribas akts vai apzināta izvēle. Nav īsta mīlestība, jo tā neprasa piepūli. Iemīlējies cilvēks nav ieinteresēts veicināt otra personīgo izaugsmi, kā arī nav centrēts uz paša izaugsmi un attīstību.

Iemīlēšanās ir instinkts, kuras laikā sabrūk cilvēka ego robežas, lai atbildētu uz iekšējiem un ārējiem seksuāliem dzinuļiem. Lai pastiprinātu iespēju pāroties un saistīties, ar mērķi palielināt sugas izdzīvošanas iespēju.

Mīlestība, savukārt, apvieno saprātu un emocijas, iekļauj gribas aktu, pieprasa disciplīnu un nepieciešamību pēc personīgās izaugsmes. Tā ir izvēle pielietot pūles un enerģiju, lai darītu labu otram. Mīlestība ir vajadzība – jau no piedzimšanas mēs instinsktīvi tiecamies būt mīlēti. Iemīlēšanās ir instinkts.

Mīlēt nav viegls darbs, jo ir jāiemācas mīlēt pareizi. Mīlēt pareizi nozīmē paust partnerim mīlestību tādā veidā, kādā viņš to saprot. Viens jūtas mīlēts, kad mīlestības apliecinājumi tiek izteikti vārdos, citam daudz vairāk par vārdiem izsaka darbi. Cits nejūtas mīlēts, ja nejūt fizisku tuvību, citam ir jājūtas novērtētam par darbiem, kuri tiek paveikti. Cits atkal nejūtas mīlēts nevienā no šiem mīlestības izpausmes veidiem, jo viņš jūtas mīlēts tikai tad, ja tiek apdāvināts.

Turpmāk sīkāk aplūkosim visus piecus mīlestības paušanas veidus un centīsimies saprast, kā pareizi ir jāmīl sava partnere, lai viņa jūtas mīlēta. Ne vienmēr ir tā, ka diviem cilvēkiem, kuriem ir attiecības, mīlestības jušanai no partnera puses ir nepieciešams viens un tas pats mīlestības paušanas veids.  Bieži vien mēs pieļaujam kļūdu tieši tādēļ, ka mēs paužam savu mīlestību partnerei tādā veidā, kādā paši gribam saņemt mīlestību un dusmojamies uz partneri, ja mīļotā savu mīlestību pauž pavisam citā veidā un nesaprot mūsu „mīlestības valodu”.

Pirmā mīlestības valoda ir Apliecinājuma vārdi.

Ja tavai partnerei patīk dzirdēt komplimentus, iedrošinājuma vārdus un atzinību, un tieši pēc „Es novērtēju tavas pūles, paldies par...” mīļotā atmaigst, tad, visticamāk, ka tavas partneres mīlestības valoda ir apliecinājuma vārdi. Tas nozīmē, ka apskāvieni, pastaigas mēness gaismā  un dāvanu pasniegšana viņai nav pietiekošs mīlestības apliecinājums no tavas puses, jo viņa jūtas patiesi mīlēta vienīgi tad, ja viņa jūtas novērtēta. Cik bieži vien vari dari savai partnerei zināmu, ka tu novērtē viņas pūles, ka viņa izskatās lieliski jaunajā kleitā, ka viņai noteikti izdosies saņemt paaugstinājumu darbā un tu tici viņas spēkiem. Apliecinājuma vārdi iekļauj sevī arī savu jūtu paušanu verbālā veidā. Ja partneres mīlestības valoda ir apliecinājuma vārdi, tad viņai ir svarīgi dzirdēt cik nozīmīga viņa priekš tevis ir!

Ja ir kāda joma, kurā partnere nejūtas droša par saviem spēkiem un tādēļ neīsteno savu potenciālu, tad iedrošinājums var palīdzēt noticēt sev un savu potenciālu sākt īstenot. Turklāt partnere jutīsies patiesi mīlēta, jo iedrošinājuma vārdi ir viens no veidiem, kā viņa jūt rūpes un mīlestību. „Es darīšu visu, lai tev palīdzētu. Tev noteikti izdosies.” Ar šādiem vārdiem tiek sniegta ticība otra spēkiem un uzslava.

Tomēr jāatceras, ka iedrošināt nozīmē palīdzēt otram, lai viņš justos labi nevis savas vēlmes uzspiešana, lai apmierinātu savu vēlmi vai vajadzību. Ir jāsaprot, kas ir vajadzīgs partnerei, tādēļ ir svarīga empātija un spēja raudzīties uz pasauli no partneres perspektīvas.

Dzirdot apliecinājuma vārdu cilvēks vēlas atlīdzināt ar to pašu, tomēr atceries, ka mīlestības mērķis nav dabūt, ko vēlies, bet gan darīt kaut ko otra labsajūtai.

Svarīga ir arī intonācija kādā runājam! Atklāti un laipni izteiktas vilšanās un sarūgtinājuma jūtas pauž mīlestību, jo partneris mēģina veidot tuvību atklāti daloties savās jūtās. Skaļā un skarbā tonī izteikti vārdi būs nosodījums un tiesāšana, nevis mīlestība. Ja mēs vēlamies mīlēt viens otru, mums ir jāzina, ko otrs vēlas.

Pieprasot kaut ko tu vairs neesi mīlnieks, bet gan tirāns! Pieprasījums neveido intimitāti, jo prasības izpildījums ir vainas, baiļu, pienākuma apziņas vai kādas citas izjūtas akts. Savukārt lūgums ietver izvēli un dod mājienu kā mīlēt partneri, tādējādi veidojot intimitāti. Kaut ko lūdzot partnerei, tu apstiprini, viņas vērtību un spējas. Pieprasot – noniecini. Lūdzot viņai kaut ko tu „pasaki”, ka viņa ir tā, kas spēj paveikt kaut ko, kas tev ir nozīmīgs un svarīgs.
Lūgums ir izvēle – partnere var izlemt lūgumu izpildīt vai nē. Arī mīlestība ir izvēle un to nav iespējams iegūt, ja tā tiek pieprasīta!


Psihologs Viljams Džeims ir teicis, ka, iespējams visnozīmīgākā cilvēka vajadzība ir nepieciešamība tikt novērtētam.  Ja apliecinājuma vārdi nav veids, kurā tu jūties mīlēts, bet tev liekas, ka partnerei gan, tad pēc iespējas biežāk izsakies atzinīgi par partneri gan tieši izsakot komplimentu, gan sakot atzinīgus vārdus citiem cilvēkiem – noteikti kāds pastāstīs par to mīļotajai un viņa atkal sajutīs tavas mīlestības apliecinājumu.

Pāris, kuru laulība bija uz iziršanas robežas bija tik vien kā neinformēti par to, kā viens otram paust savu mīlestību:
- „Viņa ir laba māte, laba mājsaimniece un lieliski gatavo. Taču no viņas neplūst ne drusciņas siltu jūtu. Es raujos melnās miesās, bet viņa to nemaz nenovērtē.”

- „Viņš nedara pilnīgi neko, lai palīdzētu man mājas darbos. Un viņam arī nekad nav laika man. Kāda gan nozīme tam, ka ir māja, automašīna izbraukumiem un viss pārējais, ja mēs to nevaram baudīt kopā?”

 Izklausās pazīstami? Problēmas cēlonis ir tikai un vienīgi tas, ka mīlnieki nesaprot viens otra mīlestības valodu. Viņš pauž savu mīlestību apgādājot ģimeni materiāli un vēlas par to saņemt atzinību, jo tas ir veids kā viņš saprot, ka viņa pūliņi tiek novērtēti un viņš tiek mīlēts. Viņa, savukārt, alkst vīra uzmanības, fiziskas tuvības un kopā pavadīta laika. Viņa nejūtas mīlēta, jo viņa jūtas mīlēta, ja partneris runā „kvalitatīvi pavadīta laika valodā”.

Kvalitatīvi pavadīts laiks

Kvalitatīvi pavadīts laiks ir nedalītas uzmanības pievēršana partnerei. Nedalīta uzmanība runājot, pastaigājoties vai kaut ko darot kopā. Svarīgs ir acu kontakts un saruna. Galvenais kvalitatīvi pavadīta laika aspekts ir tuvība. Tuvība nevis tuvums!

Tuvībai ir darīšana ar koncentrētu uzmanību. Partneris, kurš runā ar partneri skatoties televizoru, nesniedz tai kvalitatīvi pavadītu laiku, jo partnere nesaņem partnera nedalītu uzmanību. Kvalitatīvi pavadīts laiks nozīmē to, ka mēs kaut ko darām kopā un šajā laikā visu uzmanību saņem otrs cilvēks. Jāuzmanās no aktivitātēm, kas rada kopā būšanas sajūtu. Svarīgi ir tas, kas notiek emocionālā līmenī.

Ir situācijas, kad sieviete ir neapmierināta ar to, ka partneris daudz strādā (pat tad, ja to dara viņas labā) un ir gatava attiecības pārtraukt, jo nejūtas mīlēta. Darbaholiķi ir mērķtiecīgi un prātīgi cilvēki. Ja tu spēj plānot dzīvi, tad spēsi tajā iekļaut arī partneri, ja vēlies savus darba augļus pēc pieciem gadiem baudīt ar cilvēku, kura dēļ to dari.

Tas nenozīmē to, ka ir jāsamazina karjeras mērķi, bet gan tikai to, ka brīdī, kad būsi pašā augšā, tev līdzās būs tavs mīļotais cilvēks.

Kvalitatīva saruna nozīmē savstarpēji iejūtīgu dialogu, diviem cilvēkiem daloties pieredzē, domās, izjūtās un vēlmēs, draudzīgā, nepārtrauktā kontekstā. Ja partnere sūdzas par to, ka tu nerunā, tad runa nav par to, ka tu nerunā nemaz. Runa ir par to, ka dialogā no sirds piedalās tikai viens (uzmini kurš... ).

Ja partneres mīlestības valoda ir kvalitatīvi pavadīts laiks, tad tāds dialogs var izšķirt jautājumu vai viņa jūtas mīlēta. Kvalitatīva saruna ir ieklausīšanās katrā teikumā, jautājumu uzdošana nevis tirdot, bet jautājot ar patiesu vēlmi izzināt domas, jūtas un vēlmes.

-„Mani pameta sieva pēc 17 gadus ilgas laulības. Viņa katru dienu pārnākot no darba stāstīja par vienām un tām pašām problēmām. Es katru reizi viņai devu vienu un to pašu padomu, taču, kad n-tajā reizē viņa atkal sūdzējās par to pašu, tad es kļuvu nikns un teicu, ka nevēlos neko dzirdēt, ja reiz viņa negrib klausīt manam padomam. Esmu bijis muļķis! Tikai tagad saprotu, ka ne jau padomu viņa gaidīja, stāstot par problēmām. Viņa gribēja līdzjūtību. Viņa gribēja, lai klausos, veltu viņai uzmanību, gribēja just, ka saprotu sāpes, stresu, spiedienu. Viņa gribēja apzināties, ka mīlu viņu un esmu līdzās. Nekāds padoms viņai nebija vajadzīgs, tikai sajūta, ka saprotu. Bet es pat nemēģināju saprast..."

Daudzi no mums ir iemācījušies analizēt problēmas un rast risinājumus, tomēr, tajā pašā laikā, bieži aizmirstam sadzirdēt palīdzības saucienu pēc atbalsta un sapratnes.

Padoms ir jāsniedz tad, kad tas tiek prasīts!

Ļoti būtisks piepildītu attiecīgu aspekts ir aktīvā klausīšanās – acu kontakts, ķermeņa valodas novērošana, nepārtraukšana tik ilgi, kamēr partneris pabeidz teikt to, kas bija sakāms (reizēm tas ir visgrūtākais), kā arī ieklausīšanās jūtas ( ko nav iespējams izdarīt, ja tu neesi dzirdējis, ko tava sieviete saka). Ja tev liekas, ka esi sapratis partneres jūtas, tad pasaki to skaļi, piemēram, pasakot „Man izklausās, ka tu jūties vīlusies, jo Anna nepalīdzēja tev gatavot svētku vakariņas". Tas ļaus partnerei sajust to, ka tu tiešām esi klausījies un tu saproti viņu.

Tomēr kvalitatīva saruna ietver ne tikai to, ka runā partnere, bet arī sevis atklāšanu. Partnere grib justies tev tuva, bet, kā gan iespējams būt tuvai ar cilvēku, kuru tu nepazīsti? Lai partnere justos mīlēta ir jāatklāj sevi, viņai ir svarīgi saprast ko jūti un zināt, ko domā, lai viņa justos mīlēta.

Problēma ir tajā, ka daudziem cilvēkiem ir grūti sevi atklāt, grūti stāstīt par savām jūtām. Tā vietā, lai atklātu kā viņš jūtas attiecībā uz kaut ko, cilvēks racionāli pasaka, ko domā par izveidojošos situāciju.

Kvalitatīvas sarunas mācīšanās var būt grūts darbs, jo ir jāiemācās konstatēt savas jūtas un par tām arī runāt. Nav labu vai sliktu izjūtu – ir tikai mūsu psiholoģiskās atbildes uz dzīves notikumiem. Lai iemācītos runāt par savām jūtām vari sākt ar to, ka katru dienu piefiksē savas emocijas saistībā ar ikdienas atgadījumiem. Būs vieglāk, ja pierakstīsi emociju un pāris atslēgas vārdus. Vakarā izvēlies pāris atgadījumus un pastāsti par tiem un to, kā tobrīd juties. Pēc kāda laika jutīsies ērti apspriežot emocijas, ko jūti pret partneri, bērniem un notikumiem, kas risinās mājās.

Kad domājam par kvalitatīvi pavadīta laika mīlestības valodu – tuvību klausoties, ko saka otrs, spēju atvērties otram, kopā pavadītu laiku un aktivitāti,- mēs domājam par to, kur gan atrast laiku tam visam, īpaši tad, ja abi strādājam ārpus mājas. Atbilde ir vienkārša.

Tieši tāpat, kā atrodam laiku pusdienām un vakariņā. Kāpēc? Jo mūsu attiecības ir tikpat svarīgas kā maltīte veselībai. Vai tas ir sarežģīti? Vai tas prasa rūpīgu plānošanu? Jā. Vai tas nozīmē, ka ir jāupurē kādas personiskas nodarbes? Iespējams. Vai tas nozīmē, ka darīsim kaut ko, kas īsti nesagādā prieku? Pilnīgi noteikti. Vai tas ir tā vērts? Bez šaubām. Ko tas man dod? Prieku dzīvot ar mīļoto, kas jūtas mīlēta un apzinās, ka esi iemācījies runāt viņas mīlestības valodā.

Dāvanu saņemšana

Ir cilvēki, kuriem dāvanu pasniegšana ir mīlestības pamatprincips. Dāvana simbolizē mīlestību, to, ka dāvinātājs ir domājis par cilvēku, kuram dāvana tiek pasniegta. Un nav svarīgi vai dāvana ir dārga vai tās ir no pludmales atvestas smiltis. Ja cilvēka mīlestības valoda ir dāvana, tad svarīgs ir pats dāvināšanas akts.

Sieviete, kurai primārā mīlestības valoda ir dāvanas saņemšana var sākt apšaubīt partnera mīlestību, ja nesaņem dāvanu kā simbolisku mīlestības apliecinājumu.

Šī ir viena no vieglāk apgūstamajām mīlestības valodām, jo par dāvanu var kalpot praktiski jebkas. Tā kā dāvanas saņemšana ir veids kā partnere jūtas mīlēta, tad nav jāgaida īpašs brīdis, lai dāvanu pasniegtu. Bez dāvanām kā redzamiem mīlestības apliecinājumiem sieviete var sākt apšaubīt tavu mīlestību.

Par dāvanas izvēli nesatraucies. Kā jau minēju iepriekš, ja šī ir primārā mīlestības valoda, tad par mīlestības simbolu var kalpot jebkas. Savukārt, ja esi kādreiz no partneres dzirdējis kritiskas piezīmes par dāvanām un praktiski nekas no dāvinātā nav paticis, tad dāvanu saņemšana gandrīz noteikti nav viņas mīlestības valoda.

Ja tu esi cilvēks, kurš naudu tērē, tad tev nebūs nekādu īpašu grūtību dāvanu iegādē. Ja esi cilvēks, kurš naudu krāj un iegulda, tādā veidā pērkot emocionālu drošību par nākotni un pašvērtību, rūpējoties par savām emocionālajām vajadzībām ar naudas palīdzību, tad tev varētu būt grūti ieguldīt naudu dāvanās. Tomēr jāsaprot tas, ka neapdāvinot mīļoto, kura šādā veidā jūtas mīlēta, tu nerūpējies par savas partneres emocionālajām vajadzībām. Vai tad dāvanu iegāde, zinot, ka tas ir veids kā parādīt savu mīlestību, nav labākais ieguldījums, ko vari veikt? Tu ieguldi savās attiecībās! Turklāt šis ir veiksmīgs ieguldījums uz ilgu laiku.

Specifiski ir jāizdala klātbūtnes dāvana, kas dažkārt runā skaļāk nekā materiāla vai fiziski taustāma dāvana. Fiziska klātbūtne krīzes brīdī ir spēcīgākā dāvana, ko vari pasniegt, ja mīļotās primārā mīlestības valoda ir dāvanu saņemšana.

Mīlestības darbi

Ar mīlestības darbiem šajā gadījumā jāsaprot tas, ka tu dari to, ko no tevis sagaida partneris. Tu meklē veidus kā mīļoto iepriecināt viņai pakalpojot, paveidot kaut ko viņas labā – šādā veidā izsakot savu mīlestību.

Tie ir tādi sīkumi kā gultas saklāšana, veļas izmazgāšana, putekļu noslaucīšana u.c. Ja tie tiek darīti ar pozitīvu attieksmi, tad ikviens no šiem darbiem ir mīlestības izpausme.

Mūsdienās daudzas sievietes sūdzas par to, ka viņas nejūtas mīlētas, bet jūtas kā mājkalpotājas, jo viņas nesaņem palīdzību mājas darbos. Ja tava sieviete ir viena no tām, kas žēlojas, tad, visticamāk, ka viņas mīlestības valoda ir tieši darbi. Viņa jutīsies mīlēta saņemot tavu palīdzību dažādos ikdienas darbiņos.

Liekas neprātīgi, ka trauku mazgāšanu emociju ziņā var pielīdzināt vārdos teiktajam „Es tevi mīlu". Tomēr jāsaprot, ka cilvēkiem, kuriem darbi ir mīlestības valoda, tā tik tiešām arī ir - Viņi izjūt tieši tādas pašas emocijas, kā tu, kad jūties mīlēts.

Partneres izteikta kritika par tavu uzvedību ir visskaidrākā norāde uz viņas primāro mīlestības valodu. Cilvēkiem ir tieksme visskaļāk kritizēt savu otro pusi tajās sfērās, kur pašiem ir visdziļākās emocionālās vajadzības.

Partneres primārās mīlestības valodas iemācīšanās un izvēlēšanās tajā runāt ievērojami izmaina attiecību emocionālo klimatu.

Pieskāriens

Dažām sievietēm pieskāriens ir primārā mīlestības valoda. Bez tā viņas jūtas nemīlētas. Ja tiek saņemts pietiekoši daudz glāstu, tad partnere jūtas droša par tavu mīlestību.

Ja esi atklājis, ka tavas partneres mīlestības valoda ir pieskāriens, tad tavu iespēju izteikt savu mīlestību ierobežo tikai tava izvēle. Nejauši pieskārieni, rokas izlaišana caur matiem, skūpsti, glāsti, sadošanās rokās, apskāvieni, sekss, masāža un citi pieskārienu veidi  ir nepieciešami partnerei, lai viņa justos mīlēta, ja viņas primārā mīlestības valoda ir pieskāriens.

Tomēr var gadīties, ka kādi no taviem glāstiem partnerei šķiet traucējoši vai kaitinoši. Neuztver to personiski un pieņem to, ka tavs labākais instruktors ir pati partnere – galu galā tu taču mācies mīlēt tieši viņu. Uzstāt uz glāstiem, kuri partnerei nepatīk pauž nevis mīlestību, bet to, kas ir tai pretējs.

Tā kā sievietei, kuras mīlestības valoda ir pieskāriens sekss attiecībās ieņem nozīmīgu vietu, tad tieši šī partnere jo īpaši novērtēs, ja būsi izkopis savas seksuālās iemaņas, sniegsi neaizmirstamu priekšspēli vai sāksi ar juteklisku masāžu. Tā kā partnere jūtas mīlēta tieši caur pieskārieniem, tad arī tu saņemsi pietiekoši daudz glāstu, jo šādi viņa paudīs savas jūtas pret tevi. Visticamāk, ka tieši šīs sievietes īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai iepazītu tavas erogēnās zonas un sniegtu tev neaizmirstamus un jutekliskus glāstus. Ja vēlies uzzināt uz ko šī sieviete ir spējīga, tad atliek tikai pašam būt tikpat uzmanīgam un devīgam. Kā saka „Ko sēsi – to pļausi”.

Šai partnerei viss, kas ir viņā atspoguļojas viņas ķermenī. Aizskart to nozīmē aizskart viņu. Attālināties no tā nozīmē emocionāli distancēties. Ja vēlies pārbaudīt, tad pēc seksa piecelies un atstāj viņu vienu vai arī pamēģini pagriezties uz otriem sāniem neapskaujot viņu, un aizmigt – visticamāk, ka nākamajā dienā paliksi ne tikai bez brokastīm, bet arī nedēļu, pavisam droši, vari aizmirst par seksu.

Šai sievietei jo īpaši svarīgi ir glāsti krīzes situācijās. Ja neapskausi mīļoto, kad viņa raud, tad viņa to atcerēsies ilgi jo ilgi, ja pat ne līdz mūža galam. Krīzes situācijas nodrošina unikālu iespēju izpaust mīlestību – izmanto tās!

Vēl jāatzīmē tas, ka šīs partneres īpaši jūtīgi uztvers krāpšanu.  Mīlestība, kas izpaužas pieskārienā, nu tiek kādam citam. Būs nepieciešams kapitālais remonts ( kas nozīmē, ka visticamāk viss būs jāsāk no sākuma), lai kompensētu šāda pārinodarījuma izraisīto emocionālo triecienu.

Šī bija pēdējā mīlestības valoda.

Kvalitatīvi pavadīts laiks, apliecinājuma vārdi, mīlestības darbi, dāvanas un pieskāriens – atliek vien novēlēt noskaidrot, kura mīlestības valoda ir primārā tavai partnerei un iemācīties viņu mīlēt pareizi, tā, lai viņa ar tavām mīlestības izpausmēm saprot tieši to, ka viņa tiek mīlēta nevis kaut ko citu...

Ja vēlies arī pats saņemt mīlestības izpausmes tev piemērotā veidā, tad noteikti to pasaki savai partnerei, jo mīlestības valodas attiecas ne tikai uz sievietēm, bet arī vīriešiem, bērniem, taviem vecākiem un draugiem.
Mīlēsim viens otru mums katram saprotamā veidā! J

Resurss: Gerijs Čepmens „Piecas mīlestības valodas”

Ja vēlies nobalsot par šo rakstu, sūti SMS ar tekstu

TXT BALSS

uz numuru

1897


Nobalsots 932 reizes


Maksa (0,36 LVL) ir pievienota telefona rēķinam vai atrēķināta no priekšapmaksas kartes.
Atbalsts: +37129469896 | zinuspice@gmail.com | Piedāvā fortumo.lv
IESKATIES!

Materiāls publicēts sadarbībā ar vietni

Ievietots : 20 Martā 2011

Skatīts : 2798 reizes

Avots : http://www.viriesi.lv/psihologija/piecas-milestibas-valodas-1-dala-apliecinajuma-vardi

Birkas : iemīlēšanās, valodas, mīlestības, Dāvanu, vārdi, mīlēt, pieskāriens, mīlestība, apliecinājuma, emocijas

(1 Balss)
"Ziņu Spice" rekomendē
 • Aisha neiekļūst Eirovīzijas finālā

 • Sirsnīgākais video par kaķu mīlestību

 • Kāpēc sievietei nepieciešams vīrietis

Komentāru pagaidām nav. Esi pirmais !
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Ziņu Spice neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Ziņu Spice patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju, kā arī dzēst neatbilstošos komentārus.
Komentāru noformēšana

Apgalvot ko tādu, ko nav iespējams pierādīt likumīgā ceļā, nozīmē apmelot.
-- Bomaršē

DJ Bacon Līgo Tusiņš 2021

 • Visi aktuālie video
 • 2 Oktobrī vēsturē

  Kas ir vissvarīgākais Tavā dzīvē?
  Atbildes: 128
  Ārstniecības augi Latvijā | Пик известий | Tiek izmantotas uCoz tehnoloģijas | Katalogs | Kinofilm@LV