8 Augustā , Pirmdiena
Sirdspriekam :

Paulu Koelju. Mīlestība. Atziņas no autora grāmatām

Sirdspriekam » Atziņas

Palielināt Samazināt 17 Mai 2011 , 10:25

Paulu Koelju. Mīlestība. Atziņas no autora grāmatām

Mēs visi protam mīlēt, šāda dāvana mums piemīt no dzimšanas.Ir cilvēki, kas to dara tiešām labi, bet lielākajai daļai mīlēt jāatceras, jāiemācās no jauna. Un visiem bez izņēmumiem būs jādeg pagātnes emociju sārtā, jāatdzīvina prieki un bēdas, kritieni un atgūšanās, līdz kļūs saskatāms pavediens, kas rodams ikvienā jaunā tikšanās reizē un rāda pareizo ceļu. Jā, šāds pavediens eksistē. Vienpadsmit minūtes

Mīlestība nav nedz liela, ne maza. Tā ir tikai mīlestība. Jūtas nevar izmērīt kā ceļa ilgumu. Ja tu tomēr darīsi - nevilšus sāksi salīdzināt ar to, ko kādreiz esi dzirdējis, vai ar to, ko cerēji atrast. Un tad tev vienmēr nāksies klausīties svešos ceļojuma stāstos tā vietā, lai dotos ceļā pašam.
No hronikām. Lidostas piezīmes

Mīlestībā jautājumi ir lieki. Līdzko mēs sākam domāt, tā mūs pārņem šaubas un bailes.Neizskaidrojamas bailes, kuras nav iespējams izteikt vārdos. Tāpēc nevajag jautāt, bet gan darīt. Kā tu pats tik daudzreiz esi teicis - vajag riskēt.
Pjedro upes krastā sēdēju un raudāju

Mīlestība ir vienas vienīgas lamatas. Kad tai iegribas mūs pārņemt, tā rāda vienīgi savu gaišo pusi, liedzot saskatīt šīs gaismas mestās ēnas.
Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju

Piedzimstot mums visiem ir viens mērķis, un tā ir Mīlestība. Bet to nedrīkst koncentrēt tikai vienā cilvēkā, mīlestības dzirkstis ir izkaisītas pa visu pasauli un gaida savu atklājēju. Šīs mīlestības vārdā tu ej gulēt un tās vārdā celies. Aizgājušais nedrīkst atgriezties. Ir jātur acis vaļā.
Uzvarētājs ir viens

Nekam citam pasaulē nav nozīmes - tikai mīlestībai. Tādu mīlestību Jēzus juta pret cilvēci, tā bija tik dižena, ka pagrieza pasauli un mainīja vēstures gaitu. Dzīvodams vientuļnieka dzīvi, Jēzus panāca to, ko nespēja ne ķēniņi, ne armijas, ne impērijas.
Burvja piezīmes.

Tikai sastopot savu Otro pusi, mēs iemācāmies saprast dzīvi un pasauli.
Brida

Viņa bija iemīlējusies arī senāk, bet līdz šim vakaram mīlestība allaž bija nozīmējusi arī bailes. Un šīs bailes, lai cik niecīgas arī būtu, vienmēr atgādināja tādu kā plīvuru, caur kuru acīm paveras itin viss, tikai ne krāsas. Šobrīd, stāvvot pretim savai Otrajai pusei, viņa saprata, ka mīlestības sajūta ir ļoti cieši saistīta ar krāsām - tā vien šķita, ka pār viņas Otro pusi licas simtiem dardedžu tilti. ''Cik daudz esmu zaudējusi, bīdamās zaudēt!'' Viņa domāja, priecājoties par gaišajām krāsām.
Brida

Daudzi neļauj sev mīlēt tāpēc, ka uz kārts jāliek pārlieku daudz: gan pagātne, gan nākotne.
Veronika grib mirt.

Kad mēs mīlam un no sirds ticam, mēs jūtamies visvareni un mūs apņem miers, ko dod apziņa, ka nekas uz pasaules nespēj satricināt mūsu ticību.
Burvja piezīmes

Man jāraksta par mīlestību. Man jādomā, jādomā un vēlreiz jāraksta par mīlestību. Vai arī mana dvēsele neizturēs. Vienpadsmit minūtes.

Agrāk es uzskatīju, ka mīlestība ir abpusēja vienošanās par sava veida verdzību. Meli. Tu vari būt brīva tikai tad, kad līdzās ir mīļotais vīrietis. Kuram tu pilnīgi uzticies, ar kuru jūties nepiespiesti un kuru mīli no visas sirds. Brīvi jūtas vienīgi tas, kurš mīl no visas sirds.
Vienpadsmit minūtes.

Pasaule būs īsta, kad iemācīsimies mīlēt. Tikmēr mēs vien apgalvosim, ka zinām, kas ir mīlestība, bet atsacīsimies pieņemt tās īsto būtību.
Zahir.

Cilvēka jūtas, piemēram, mīlestība, nenoveco kopā ar miesu. Man šķiet, ka jūtas ir kādas man nezināmas pasaules daļa, bet šajā pasaulē nav ne laika, ne telpas, ne robežu.
Brida.

Gaismas bruņinieks cenšas uzzināt, ar ko viņš var rēķināties nepieciešamības gadījumā. Un vienmēr pārbauda, vai ir kārtībā viņa bruņojums, kas sastāv no trim lietām: ticība, mīlestība, cerība.
Ceļavārdi gaismas bruņiniekam.

Mīlestību nav iespējams izmērīt ar tiem paņēmieniem, ar kuriem mēs mērām ceļa garumu vai mājas augstumu.
Portobello ragana.

Ja mēs pieņemam sevī visu, arī slikto un nepareizo, un tajā pašā laikā esam pārliecināti, ka esam pelnījuši priecīgu un laimīgu dzīvi, mēs plaši atveram logu, pa kuru mūsos var ienākt mīlestība. Jo tikai tas, kurš ir laimīgs, var skatīties uz pasauli ar mīlestības acīm. Mīlestība spēj pārradīt visu, kas vien pastāv pasaulē.
Valkīras.

Un šīs tīrās un neskartās vēlēšanās laikā vīrietis un sieviete iemīlas dzīvē. Viņi dzīvo godbijībā un pateicībā ik mirkli un vienmēr ir gatavi svinēt tiem dāvāto svētību.
Vienpadsmit minūtes.

Nav svarīgi, vai mēs mīlam vienu, divas vai desmit reizes mūžā - vienmēr mēs sastopamies ar kaut ko jaunu. Mīlestība var mūs iesviest ellē vai pacelt debesīs, bet tā allaž kaut kur ved. Un mums tā ir jāpieņem, jo tikai mīlestība baro mūsu eksistenci.
Pjedro upes krastā sēdēja un raudāja.

Tie, kas ir iemīlējušies, mīlējas visu laiku. Pat tad, kad nemīlējas. Bet, augumiem sastopoties, tie gluži vienkārši līst pār malām kā piepildīti trauki.
Vienpadsmit minūtes.

Visi mīlas stāsti ir mazliet līdzīgi. Ar mani arī tā ir gadījies. Bet es vairs neatceros. Atceros, ka mīlestība atgriezās cita vīrieša izskatā, citu sapņu un cerību izskatā.
Pjedro upes krastā sēdēja un raudāja.

Tu spēj mīlēt, tāpat kā jebkurš cits. Kā tu to iemācījies? Tu nemācījies, bet vienkārši tici. Tu tici, tāpēc mīli.
Portobello ragana.

Dzīves būtība slēpjas spējā mīlēt. Dzīves būtību neatspoguļo vārds, kas ierakstīts pasē, vizītkartē vai identitātes apliecībā.
Uzvarētājs ir viens.

Paliks vien mīlestība, kas pavada putnus un zvaigznes, cilvēkus un puķes, un kukaiņus, un mums visiem liek staigāt pa trauslo ledu, dāvā mums prieku un bailes, un piešķir dzīvei garšu un smaržu.
Zahir.

Es tevi mīlu tāpēc, ka redzēju sapni un sastapu karali. Es tirgojos ar kristālu un šķērsoju tuksnesi. Taču ciltis izziņoja karu, un tāpēc es aizgāju uz aku, lai taujātu pēc alķīmiķa. Tātad es mīlu tevi tāpēc, ka pasaule slepus sadevās rokās, lai palīdzētu tevi atrast. Alķīmiķis

Mīlestība nekad neliedz cilvēkam sekot savam Liktenim. Ja viņš pamet savus pūlinūs, tas nozīmē, ka mīlestība nav bijusi īsta, tāda, kas runā Pasaules valodā.
Alķīmiķis

''Kā es atradīšu savas dzīves mīlestību?''
''To var uzzināt tikai riskējot. Tikai riskējot zaudēt un pievilties, bet nekad neapstājoties. Kas nepārstāj meklēt mīlestību, vienmēr to atrod.''
Brida

Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo Pasaules dvēseli.
Alķīmiķis

Tikai mīlestība spēj asināt prātu, atmodināt radošās spējas, attīrīt, atbrīvot.
Zahir

Cilvēka būtība ir tikai viena vienīga, un šo būtību sauc par Mīlestību. Mīlestība ir spēks, kas mūs atkal apvieno un savāc vienkopus mūsu daudzajās dzīvēs visos pasaules nostūros izkaisīto pieredzi.
Brida

Mīlestība ir spēks, kas dots, lai mums dāvātu prieku. Lai mūs tuvinātu Dievam un saviem tuvākajiem.
Zahir

Gudrais ir gudrs tāpēc, ka mīl. Un muļķis ir muļķis tikai tāpēc, ka domā par iespēju mīlēt.
Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju

Mīlestība ir visu noslēpumu saprašanas atslēga.
Brida

Garīgā pieredze vispirms ir praktiskā mīlestības pieredze. Bet mīlestībā nepastāv likumi. Var, protams, sekot grāmatu padomiem vai mēģināt kontrolēt savu sirdi, izstrādājot rīcības stratēģiju - taču tam nav jēgas. Sirds lemj pati, un tikai tam, ko tā izlēmusi, ir vērtība.
Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju

Ja cilvēks savu otru pusīti spēj mīlēt bez ierobežojumiem un iebildumiem, tad viņā plūst Dieva mīlestība. Ja viņā plūst Dieva mīlestība, šis cilvēks mīlēs savu tuvāko.
Zahir

Mīlestība bija vienīgais tilts starp redzamo un neredzamo pasauli, kas bija pieejams ikvienam. Tā bija vienīgā pašpietiekamā valoda, kas Visuma dienu no dienas sniegtās gudrības prata iztulkot cilvēkiem saprotamā veidā.
Brida

Vissvarīgākais man ir mīlestība. To nevar vēlēties, jo tā pastāv pati par sevi. Mīlestība nevar kļūt neuzticīga, jo tai nav nekāda sakara ar piederēšanu. To nevar ieslodzīt kā gūstekni, jo mīlestība ir upe, kas var iziet no krastiem.
Portobello ragana

Ir brīži, kad Dievs pieprasa paklausību. Tomēr mēdz būt arī tādi brīži, kad Viņš grib pārbaudīt mūsu gribu un izaicina mūs, pārbaudot, vai esam spējīgi izprast Viņa mīlestību.
Piektais kalns.

Mīlestība ir noslēpumaina. Jo vairāk mēs to dalām, jo lielāka tā kļūst.
No hronikām. Cienot darbu

Mīlestība ir cieņas akts pret citu cilvēku, un tas jāpatur slepenībā. Mīlestība jāizdzīvo un jāizbauda katru mirkli, bet, tiklīdz mēģinām to izskaidrot ar prātu, tās maģija zūd.
No hronikām. Cienot noslēpumu

Kā mājā ieklūst gaisma? Pa atvērtiem logiem. Un kā gaisma iekļūst cilvēkos? Pa atvērtu mīlestības logu.
Vienpadsmit minūtes

Savas bagātības tu atradīsi tur, kur būs tava sirds.
Alķīmiķis

Dodoties meklēt mīlestību mums jāatceras, ka tajā pašā brīdī arī mīlestība dodas mums pretim.
Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju


Ja vēlies nobalsot par šo rakstu, sūti SMS ar tekstu

TXT BALSS

uz numuru

1897


Nobalsots 1935 reizes


Maksa (0,36 LVL) ir pievienota telefona rēķinam vai atrēķināta no priekšapmaksas kartes.
Atbalsts: +37129469896 | zinuspice@gmail.com | Piedāvā fortumo.lv
IESKATIES!

Materiāls publicēts sadarbībā ar vietni

Ievietots : 17 Maijā 2011

Skatīts : 5807 reizes

Avots : http://epadomi.lv/sex/jaunumi/29122010-paulu_koelju_milestiba_atzinas_no_autora_

Birkas : grāmatām, mīlestībai, mīlēt, mīlestība, emociju, mīlestībā, atziņas, Koelju

(Balsu nav)
"Ziņu Spice" rekomendē
Komentāru pagaidām nav. Esi pirmais !
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Ziņu Spice neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Ziņu Spice patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju, kā arī dzēst neatbilstošos komentārus.
Komentāru noformēšana

Ja tev būtu zināms, kas atrodas cilvēku vērtējumu un interešu sākotnē, tad pārstātu tiekties pēc to atzinības un uzslavām.
-- Marks Aurēlijs

DJ Bacon Līgo Tusiņš 2021

  • Visi aktuālie video
  • 8 Augustā vēsturē

    Vai jūs atbalstītu tautas vēlētu prezidentu?
    Atbildes: 59
    Ārstniecības augi Latvijā | Пик известий | Tiek izmantotas uCoz tehnoloģijas | Katalogs | Kinofilm@LV